Week 2

Window Art (EOS 3 :: Portra 400 @ 800) 8/366

Window Art (EOS 3 :: Portra 400 @ 800)

8/366

Old guitar new (EOS 3 :: Portra 400 @ 800) 9/366

Old guitar new (EOS 3 :: Portra 400 @ 800)

9/366

Sisters (645n :: Ilford 3200 @ 1600) 10/366

Sisters (645n :: Ilford 3200 @ 1600)

10/366

Standish, Maine (EOS 3 :: Kodak Gold 400) 11/366

Standish, Maine (EOS 3 :: Kodak Gold 400)

11/366

Ice on the inside (EOS 3 :: Kodak Gold 400) 12/366

Ice on the inside (EOS 3 :: Kodak Gold 400)

12/366

(EOS 3 :: Kodak Gold 400) 13/366

(EOS 3 :: Kodak Gold 400)

13/366

Minivan (EOS 3 :: Fuji Superia 400 +1) 14/366

Minivan (EOS 3 :: Fuji Superia 400 +1)

14/366

Comment